Nepodceňujte podnikatelský plán

Pokud začínáte podnikat, nepodceňujte sestavení podnikatelského plánu. Je důležité ho sestavit ještě před samotným podnikáním. Je důležitý nejen pro Vás, ale také pokud usilujete o finanční prostředky od investora nebo banky.
Ovšem i když ho budete využívat jen pro sebe, jeho precizní sestavení je velmi důležité. Je třeba stanovení dílčích kroků, investice do realizace plánů. Je třeba promyslet rizika a pracovat s různými variantami popisu průběhu podnikání od těch optimistických až po ty pesimistické a ohrožující. Uvědomte si, že se jedná o živý dokument, který je třeba kontrolovat, doplňovat, měnit a minimálně jednou za rok jej aktualizovat.
plný stůl podnikatele
Proč je důležitý? Abyste si utřídili vize, vytyčili cíle, zjistili, zda je to finančně výhodné. Když plán vypracováváte, můžete narazit na krizová místa projektu, nebo naopak na skryté zdroje, se kterými jste nepočítali. Je to vhodné také pro potenciální investory či partnery. Třeba s nimi nepočítáte, ale nevíte, co Vám přinese budoucnost. Stejně tak je to důležité pro banky. Samozřejmě zde platí, že je důležité si vše dokonale spočítat. Nejedná se jen o subjektivní informace, jedná se o fakta, která musí být přesně vyčíslena.
přenosný počítač s lístečky 

Co by měl podnikatelský plán obsahovat?

  • Titulní strana s představením společnosti (adresa, IČO)
  • Shrnutí (nejdůležitější část, kde jsou ve stručnosti zmíněné nosné myšlenky)
  • Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy (představení osob, které stojí za zrodem)
  • Popis podniku (forma podnikání, lokalita, způsob vedení účetnictví)
  • Popis podnikatelské příležitosti (specifikovat výrobek či službu)
  • Popis výrobku, služby (technické parametry, materiály)
  • Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů (kdo bude dodavatel vstupů, alternativní a kritické varianty)
  • Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing (zmapování trhu, vhodná forma podpory)
  • Personální zdroje (kvalifikovaní zaměstnanci, na nichž stojí Vaše podnikání)
  • Finanční plán (stěžejní část plánu, měl by obsahovat zakladatelský a provozní rozpočet).